TOP 10 THƯƠNG HIỆU LỮ HÀNH HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Trang chủ - Hotline

Bộ lọc

Thời gian đi
Xem nhiều hơn
Phương tiện
Xem nhiều hơn
Lưu trú
Xem nhiều hơn

Teambuilding

Tour Team Building - Gala Dinner Hồ Tràm 3 Ngày 2 Đêm

5
Tuyệt vời
- 152 đánh giá

Lưu trú

Resort 3 sao

Khởi hành

Theo Yêu Cầu

Lịch trình

Hồ Chí Minh / Đồng Nai /Bình Dương - Hồ Tràm - Hồ Chí Minh / Đồng Nai /Bình Dương

Thời gian đi

3 ngày 2 đêm

141 + Đã đặt

Tour Team Building - Gala Dinner Long Hải Vũng Tàu 2 Ngày 1 Đêm

4
Tốt
- 239 đánh giá

Khởi hành

Theo Yêu Cầu

Lưu trú

Khách sạn 3 sao

Thời gian đi

2 ngày 1 đêm

Lịch trình

Hồ Chí Minh / Đồng Nai / Bình Dương - Long Hải - Vũng Tàu - Hồ Chí Minh / Đồng Nai / Bình Dương

288 + Đã đặt

Tour du lịch Teambuilding Công Viên Gia Định Sài Gòn (Tp. Hồ Chí Minh) 1 ngày

3
Bình thường
- 276 đánh giá

Khởi hành

Theo Yêu Cầu

Lưu trú

Không Lưu Trú

Thời gian đi

1 Ngày

Lịch trình

Hồ Chí Minh / Đồng Nai / Bình Dương - Công Viên Gia Định - Hồ Chí Minh / Đồng Nai / Bình Dương

467 + Đã đặt

Tour Team Building - Gala Lunch Khu Du Lịch Suối Mơ 1 Ngày

5
Tuyệt vời
- 299 đánh giá

Thời gian đi

1 Ngày

Lịch trình

Hồ Chí Minh / Đồng Nai / Bình Dương - Suối Mơ - Hồ Chí Minh / Đồng Nai / Bình Dương

Khởi hành

Theo Yêu Cầu

Lưu trú

Không Lưu Trú

301 + Đã đặt

Tour Team Building - Gala Dinner Suối Mơ - Đồng Nai 2 Ngày 1 Đêm

3
Bình thường
- 709 đánh giá

Thời gian đi

2 ngày 1 đêm

Lưu trú

Khách sạn 3 sao

Khởi hành

Theo Yêu Cầu

Lịch trình

Hồ Chí Minh / Đồng Nai / Bình Dương - Suối Mơ - Hồ Chí Minh / Đồng Nai / Bình Dương

170 + Đã đặt

Tour Team Building - Gala Dinner Lagi Hàm Tân 2 Ngày 1 Đêm

4
Tốt
- 229 đánh giá

Lưu trú

Resort 3 sao

Lịch trình

Hồ Chí Minh / Đồng Nai / Bình Dương - Biển Cam Bình - Hàm Tân - Bình Thuận - Hồ Chí Minh / Đồng Nai / Bình Dương

Khởi hành

Theo Yêu Cầu

296 + Đã đặt

Tour Team Building Gala Lunch Khu Du Lịch Thác Giang Điền Đồng Nai 1 Ngày

4
Tốt
- 521 đánh giá

Thời gian đi

1 Ngày

Khởi hành

Theo Yêu Cầu

Lưu trú

Không Lưu Trú

Lịch trình

Hồ Chí Minh / Bình Dương / Đồng Nai - Thác Giang Điền - Hồ Chí Minh / Bình Dương / Đồng Nai

488 + Đã đặt

Tour Team Building - Gala Dinner Đà Lạt 4 Ngày 3 Đêm

4
Tốt
- 173 đánh giá

Lưu trú

Khách sạn 3 sao

Lịch trình

Hồ Chí Minh / Bình Dương / Đồng Nai - Đà Lạt - Hồ Chí Minh / Bình Dương / Đồng Nai

Khởi hành

Theo Yêu Cầu

193 + Đã đặt

Tour Team Building - Gala Lunch Long Hải 1 Ngày

4
Tốt
- 800 đánh giá

Khởi hành

Theo Yêu Cầu

Lưu trú

Không Lưu Trú

Lịch trình

TP.HCM / Đồng Nai / Bình Dương - Long Hải - TP.HCM / Đồng Nai / Bình Dương

Thời gian đi

1 Ngày

245 + Đã đặt

Tour Team Building - Gala Dinner Phú Quốc 3 Ngày 2 Đêm (Đi Bằng Máy Bay)

5
Tuyệt vời
- 878 đánh giá

Khởi hành

Theo Yêu Cầu

Lịch trình

Hồ Chí Minh / Đồng Nai / Bình Dương - Phú Quốc - Hồ Chí Minh / Đồng Nai / Bình Dương

Thời gian đi

3 ngày 2 đêm

Lưu trú

Khách sạn 3 sao

184 + Đã đặt

Tour Team Building - Gala Dinner Đảo Phú Quốc 3 Ngày 3 Đêm (Đi Bằng Tàu)

3
Bình thường
- 792 đánh giá

Lịch trình

Hồ Chí Minh / Bình Dương / Đồng Nai - Phú Quốc - Hồ Chí Minh / Bình Dương / Đồng Nai

Khởi hành

Theo Yêu Cầu

Thời gian đi

3 ngày 3 đêm

Lưu trú

Khách sạn 3 sao

412 + Đã đặt

Tour Team Building - Gala Dinner Vũng Tàu 3 Ngày 2 Đêm

3
Bình thường
- 855 đánh giá

Khởi hành

Theo Yêu Cầu

Thời gian đi

3 ngày 2 đêm

Lưu trú

Khách sạn 3 sao

Lịch trình

Hồ Chí Minh / Bình Dương / Đồng Nai - Đà Nẵng - Hồ Chí Minh / Bình Dương / Đồng Nai

127 + Đã đặt

Tour Team Building - Gala Dinner Biển Cam Bình Hàm Tân 2 Ngày 1 Đêm

3
Bình thường
- 491 đánh giá

Thời gian đi

2 ngày 1 đêm

Lịch trình

Hồ Chí Minh / Đồng Nai / Bình Dương - Biển Cam Bình - Hàm Tân - Bình Thuận - Hồ Chí Minh / Đồng Nai / Bình Dương

Khởi hành

Theo Yêu Cầu

Lưu trú

Resort 3 sao

235 + Đã đặt

Tour Team Building - Gala Dinner Vũng Tàu 3 Ngày 2 Đêm

4
Tốt
- 972 đánh giá

Lưu trú

Khách sạn 3 sao

Thời gian đi

3 ngày 2 đêm

Lịch trình

Hồ Chí Minh / Bình Dương / Đồng Nai - Vũng Tàu - Hồ Chí Minh / Bình Dương / Đồng Nai

Khởi hành

Theo Yêu Cầu

213 + Đã đặt

Tour Team Building - Gala Dinner Phan Thiết Ninh Chữ 3 Ngày 2 Đêm

4
Tốt
- 281 đánh giá

Thời gian đi

3 ngày 2 đêm

Lưu trú

Resort 3 sao

Khởi hành

Theo Yêu Cầu

Lịch trình

Hồ Chí Minh / Đồng Nai / Bình Dương - Phan Thiết - Ninh Chữ - Hồ Chí Minh / Đồng Nai / Bình Dương

232 + Đã đặt

Tour Team Building - Gala Dinner Vịnh Vĩnh Hy - Ninh Thuận 2 Ngày 2 Đêm

3
Bình thường
- 882 đánh giá

Thời gian đi

2 ngày 2 đêm

Lịch trình

Hồ Chí Minh / Đồng Nai / Bình Dương - Vịnh Vĩnh Hy - Ninh Thuận - Hồ Chí Minh / Đồng Nai / Bình Dương

Lưu trú

Resort 3 sao

Khởi hành

Theo Yêu Cầu

376 + Đã đặt

Tour Team Building - Gala Dinner Bình Hưng - Ninh Thuận 2 Ngày 2 Đêm

5
Tuyệt vời
- 865 đánh giá

Khởi hành

Theo Yêu Cầu

Thời gian đi

2 ngày 2 đêm

Lưu trú

Khách sạn 3 sao

Lịch trình

Hồ Chí Minh / Đồng Nai / Bình Dương - Ninh Thuận - Bình Hưng - Hồ Chí Minh / Đồng Nai / Bình Dương

415 + Đã đặt

Tour Team Building - Đốt Lửa Trại Ninh Chữ Bình Hưng 3 Ngày 2 Đêm

4
Tốt
- 813 đánh giá

Khởi hành

Theo Yêu Cầu

Lịch trình

Hồ Chí Minh / Đồng Nai / Bình Dương - Ninh Chữ - Bình Hưng - Hồ Chí Minh / Đồng Nai / Bình Dương

Lưu trú

Resort 3 sao

Thời gian đi

3 ngày 2 đêm

495 + Đã đặt

Tour Team Building - Gala Dinner Ninh Chữ Vĩnh Hy 3 Ngày 3 Đêm

5
Tuyệt vời
- 806 đánh giá

Lịch trình

Hồ Chí Minh/ Đồng Nai / Bình Dương - Ninh Chữ - Vĩnh Hy - Hồ Chí Minh/ Đồng Nai / Bình Dương

Lưu trú

Resort 3 sao

Thời gian đi

3 ngày 3 đêm

Khởi hành

Theo Yêu Cầu

372 + Đã đặt

Tour Team Building - Gala Dinner Bình Châu Hồ Cốc 2 Ngày 1 Đêm

3
Bình thường
- 673 đánh giá

Lịch trình

Hồ Chí Minh / Đồng Nai / Bình Dương - Bình Châu - Hồ Cốc - Hồ Chí Minh / Đồng Nai / Bình Dương

Thời gian đi

2 ngày 1 đêm

Lưu trú

Khách sạn 3 sao

Khởi hành

Theo Yêu Cầu

122 + Đã đặt
hotline Hotline hỗ trợ
Tour Trong Nước
0844 990 599 (Ms. Ngân)
Tour Nước Ngoài
084 72 72 772 (Ms. Linh)
Khách đoàn
0979 655 373 (Mr. Tâm)
Tour Trải Nghiệm
0834 992 599 (Ms. Hảo)
Team Building
0919 255 711 (Mr.Cường)

INTOUR đơn vị tổ chức các tour du lịch trong nước và tour quốc tế. Dịch vụ Visa – Vé máy bay Nhanh chóng & Uy tín Cho Thuê xe Du lịch từ 16-29-35-45 chỗ.

Địa chỉ: 106 Đường số 1 KDC Cityland, P. 7, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 084 72 72 772

Điện thoại: 028. 39 89 99 89

Email: [email protected] - [email protected]

Số đăng ký kinh doanh: 0305659559 do Sở kế hoạch và đầu tư TPHCM cấp ngày 21/04/2008

Số giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế: 79-1012/2019/TCDL-GP LHQT.

Thứ 2 - 6: 8h – 12h00 ; 1h15 – 5h15 | Thứ 7: 8h – 12h00

Trụ Sở Tại Châu Đốc

219 Hoàng Diệu, khóm Châu Long 4, phường Châu Phú B, Tp. Châu Đốc

Hotline: 0918 619 996

Email: [email protected]

Trụ Sở Tại Hà Nội

Tầng 3 số 26 ngõ 172 Phú Diễn -Bắc Từ Liên -Hà Nội

Hotline: 028. 39 89 99 89

Email: [email protected]

 

 

 

Chấp nhận thanh toán

©Bản quyền 2014
©Bản quyền thuộc về Công Ty TNHH MTV Du Lịch IN ( Du Lịch INTOUR) | Cung cấp bởi SOPRO