TOP 10 THƯƠNG HIỆU LỮ HÀNH HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Trang chủ - Hotline

Bộ lọc

Thời gian đi
Xem nhiều hơn
Phương tiện
Xem nhiều hơn
Lưu trú
Xem nhiều hơn

Tour Châu Á

Tour Du Lịch Tân Cương Trung Quốc 9 Ngày 9 Đêm Bằng Máy Bay

3
Bình thường
- 845 đánh giá

Khởi hành

Hàng Tuần

Lưu trú

Khách sạn 4 sao

Thời gian đi

9 ngày 9 đêm

Lịch trình

Hồ Chí Minh / Hà Nội / Đà Nẵng - Tân Cương - Con Đường Tơ Lụa - ... - Hồ Chí Minh / Hà Nội / Đà Nẵng - Tân Cương

338 + Đã đặt
36.990.000 đ

Tour Du Lịch Trung Quốc 6 Ngày 5 Đêm: Tây An - Lạc Dương - Thiếu Lâm Tự - Binh Mã Dũng

4
Tốt
- 693 đánh giá

Khởi hành

Hàng tháng

Lịch trình

Hồ Chí Minh - Tây An - Lạc Dương - Thiếu Lâm Tự - Binh Mã Dũng - Hồ Chí Minh

Lưu trú

Khách sạn 4 sao

Thời gian đi

6 ngày 5 đêm

114 + Đã đặt
21.990.000 20.990.000 đ

Tour Du Lịch Trung Quốc 6 Ngày 5 Đêm: Thành Đô - Cửu Trại Câu - Vườn Gấu Trúc - Lạc Sơn

5
Tuyệt vời
- 660 đánh giá

Lưu trú

Khách sạn 4 sao

Lịch trình

Hồ Chí Minh - Thành Đô - Cửu Trại Câu - Vườn Gấu Trúc - Lạc Sơn - Hồ Chí Minh

Khởi hành

Hàng tháng

Thời gian đi

6 ngày 5 đêm

335 + Đã đặt
15.995.000 đ

Tour Du Lịch Trung Quốc 6 Ngày 5 Đêm: Hồ Nam - Nhịp Đà Giang - Phượng Hoàng Cổ Trấn

3
Bình thường
- 281 đánh giá

Khởi hành

Hàng tháng

Thời gian đi

6 ngày 5 đêm

Lịch trình

Hồ Chí Minh - Hồ Nam - Nhịp Đà Giang - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Hồ Chí Minh

Lưu trú

Khách sạn 4 sao

119 + Đã đặt
16.990.000 15.990.000 đ

Tour Du Lịch Trung Quốc 6 Ngày 5 Đêm: Trương Gia Giới - Thiên Môn Sơn - Vườn Gấu Trúc - Núi Nam Hoa

3
Bình thường
- 806 đánh giá

Thời gian đi

6 ngày 5 đêm

Khởi hành

Hàng tháng

Lưu trú

Khách sạn 4 sao

Lịch trình

Hồ Chí Minh - Trương Gia Giới - Thiên Môn Sơn - Vườn Gấu Trúc - Núi Nam Hoa - Hồ Chí Minh

246 + Đã đặt
14.990.000 13.990.000 đ

Tour Du Lịch Trung Quốc 5 Ngày 4 Đêm: Thượng Hải - Tô Châu - Hàng Châu - Ô Trấn - Vô Tích

5
Tuyệt vời
- 796 đánh giá

Lịch trình

Hồ Chí Minh - Thượng Hải - Tô Châu - Hàng Châu - Ô Trấn - Vô Tích - Hồ Chí Minh

Lưu trú

Khách sạn 4 sao

Khởi hành

Hàng tháng

Thời gian đi

5 ngày 4 đêm

441 + Đã đặt
14.990.000 13.990.000 đ

Tour Du Lịch Trung Quốc 5 Ngày 4 Đêm: Thành Đô Cửu Trại Câu - Đô Giang Yến - Trung Tâm Gấu Trúc

4
Tốt
- 793 đánh giá

Lịch trình

Hồ Chí Minh - Thành Đô Cửu Trại Câu - Đô Giang Yến - Trung Tâm Gấu Trúc - Hồ Chí Minh

Khởi hành

Hàng tháng

Lưu trú

Khách sạn 4 sao

254 + Đã đặt
14.990.000 13.990.000 đ

Tour Du Lịch Trung Quốc 5 Ngày 4 Đêm: Phượng Hoàng Cổ Trấn - Tam Hiệp - Hồ Bắc - Hồ Nam

4
Tốt
- 376 đánh giá

Khởi hành

Hàng tháng

Lịch trình

Hồ Chí Minh - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Tam Hiệp - Hồ Bắc - Hồ Nam - Hồ Chí Minh

Thời gian đi

5 ngày 4 đêm

Lưu trú

Khách sạn 4 sao

299 + Đã đặt
13.950.000 9.950.000 đ

Tour Du Lịch Trung Quốc 4 Ngày 3 Đêm: Bắc Kinh - Tử Cấm Thành - Thiên An Môn

4
Tốt
- 919 đánh giá

Lưu trú

Khách sạn 4 sao

Khởi hành

Hàng tháng

Lịch trình

Hồ Chí Minh - Bắc Kinh - Tử Cấm Thành - Thiên An Môn - Hồ Chí Minh

Thời gian đi

4 ngày 3 đêm

304 + Đã đặt
15.690.000 14.690.000 đ

Tour Du Lịch Trung Quốc 4 Ngày 3 Đêm: Hải Nam - Hải Khẩu - Tam Á

4
Tốt
- 391 đánh giá

Khởi hành

Hàng tháng

Thời gian đi

4 ngày 3 đêm

Lưu trú

Khách sạn 4 sao

Lịch trình

Hồ Chí Minh - Hải Nam - Hải Khẩu - Tam Á - Hồ Chí Minh

353 + Đã đặt

Tour Du Lịch Trung Quốc 4 Ngày 3 Đêm: Tây An - Lạc Dương - Thiếu Lâm Tự

4
Tốt
- 144 đánh giá

Khởi hành

Hàng tháng

Thời gian đi

4 ngày 3 đêm

Lưu trú

Khách sạn 4 sao

Lịch trình

Hồ Chí Minh - Trung Quốc - Tây An - Lạc Dương - Thiếu Lâm Tự - Hồ Chí Minh

214 + Đã đặt
17.950.000 16.950.000 đ

Tour Du Lịch Trung Quốc 3 Ngày 2 Đêm: Hà Khẩu - Bình Biên - Kiến Thủy - Mông Tự

5
Tuyệt vời
- 597 đánh giá

Lưu trú

Khách sạn 4 sao

Lịch trình

Hồ Chí Minh - Hà Khẩu - Bình Biên - Kiến Thủy - Mông Tự - Hồ Chí Minh

Thời gian đi

3 ngày 2 đêm

Khởi hành

Hàng tháng

137 + Đã đặt

Tour Du Lịch Trung Quốc 3 Ngày 2 Đêm: Hải Nam - Hải Khẩu - Tam Á

3
Bình thường
- 626 đánh giá

Thời gian đi

3 ngày 2 đêm

Lịch trình

Hồ Chí Minh - Hải Nam - Hải Khẩu - Tam Á - Hồ Chí Minh

Lưu trú

Khách sạn 4 sao

Khởi hành

Hàng tháng

493 + Đã đặt
9.990.000 8.990.000 đ

Tour Du Lịch Trung Quốc 6 Ngày 5 Đêm: Hồ Nam - Hồ Bắc - Phượng Hoàng - Tam Hiệp

5
Tuyệt vời
- 490 đánh giá

Khởi hành

Hàng tháng

Lịch trình

Hồ Chí Minh - Hồ Nam - Hồ Bắc - Phượng Hoàng - Tam Hiệp - Hồ Chí Minh

Thời gian đi

6 ngày 5 đêm

Lưu trú

Khách sạn 4 sao

316 + Đã đặt
16.950.000 12.950.000 đ

Tour du lịch Nhật Bản 5 Ngày 5 Đêm: Tokyo - Fuju - Oska - Kobe - Universal

3
Bình thường
- 134 đánh giá

Lưu trú

Khách sạn 4 sao

Lịch trình

Hồ Chí Minh - Tokyo - Fuju - Oska - Kobe - Universal - Hồ Chí Minh

Khởi hành

Hàng tháng

205 + Đã đặt
33.990.000 32.990.000 đ

Tour du lịch Nhật Bản 5 Ngày 4 Đêm: Tokyo - Núi Phú Sĩ

3
Bình thường
- 480 đánh giá

Lưu trú

Khách sạn 4 sao

Khởi hành

Hàng tháng

Lịch trình

Hồ Chí Minh - Tokyo - Núi Phú Sĩ - Hồ Chí Minh

260 + Đã đặt
24.990.000 23.990.000 đ

Tour Du Lịch Hàn Quốc Ngắm Hoa Anh Đào 4 Ngày 4 Đêm

4
Tốt
- 942 đánh giá

Lịch trình

Hồ Chí Minh - Seoul – Đảo Nami – Làng văn hóa Namsa - Hồ Chí Minh

Thời gian đi

4 ngày 4 đêm

Khởi hành

Hàng tháng

Lưu trú

Khách sạn 4 sao

377 + Đã đặt
13.990.000 12.990.000 đ

Tour du lịch Hàn Quốc 5 Ngày 4 Đêm: Seoul - Jeju - Nami

4
Tốt
- 896 đánh giá

Lịch trình

Hồ Chí Minh - Seoul - Jeju - Nami - Hồ Chí Minh

Lưu trú

Khách sạn 4 sao

Thời gian đi

5 ngày 4 đêm

Khởi hành

Hàng tháng

106 + Đã đặt
20.990.000 19.990.000 đ

Tour du lịch Hàn Quốc Đảo Jeju 4 Ngày 3 Đêm

4
Tốt
- 359 đánh giá

Lưu trú

Khách sạn 4 sao

Lịch trình

Hồ Chí Minh - Hàn Quốc - Jeju - Hồ Chí Minh

Thời gian đi

4 ngày 3 đêm

Khởi hành

Hàng tháng

299 + Đã đặt
11.990.000 10.990.000 đ

INTOUR đơn vị tổ chức các tour du lịch trong nước và tour quốc tế. Dịch vụ Visa – Vé máy bay Nhanh chóng & Uy tín Cho Thuê xe Du lịch từ 16-29-35-45 chỗ.

Địa chỉ: 106 Đường số 1 KDC Cityland, P. 7, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 084 72 72 772

Điện thoại: 028. 39 89 99 89

Email: [email protected] - [email protected]

Số đăng ký kinh doanh: 0305659559 do Sở kế hoạch và đầu tư TPHCM cấp ngày 21/04/2008

Số giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế: 79-1012/2019/TCDL-GP LHQT.

Thứ 2 - 6: 8h – 12h00 ; 1h15 – 5h15 | Thứ 7: 8h – 12h00

Trụ Sở Tại Châu Đốc

219 Hoàng Diệu, khóm Châu Long 4, phường Châu Phú B, Tp. Châu Đốc

Hotline: 0918 619 996

Email: [email protected]

Trụ Sở Tại Hà Nội

Tầng 3 số 26 ngõ 172 Phú Diễn -Bắc Từ Liêm -Hà Nội

Hotline: 028. 39 89 99 89

Email: [email protected]

 

 

 

Chấp nhận thanh toán

©Bản quyền 2014
©Bản quyền thuộc về Công Ty TNHH MTV Du Lịch IN ( Du Lịch INTOUR) | Cung cấp bởi SOPRO